artista de la calle
Locales

Apoyo: artistas y gestores culturales por COVID

Santa Marta cultural |

El Distrito realiza censo de artistas y gestores culturales. Atendiendo al estado de emergencia estipulado por el Gobierno Nacional  por propagación del coronavirus COVID-19, el Ministerio de Cultura dispuso, a través del Decreto 475 de 2020, medidas especiales para la mitigación del impacto de la pandemia en el sector cultural, por lo que la Alcaldía Distrital realiza un censo de artistas y gestores de la ciudad que permitirá tener un panorama de prioridades a nivel nacional.
Artisti de Santa Marta
La caracterización se realiza en cumplimiento a la disposición del Gobierno Nacional para brindarles apoyo para enfrentar efectos de COVID-19.
Los artistas y gestores de la ciudad interesados pueden inscribirse través del siguiente formulario https://forms.gle/NAML75b3AjJhBE9P6 hasta este lunes 30 de marzo 2020 antes de las 12:00 del mediodía.
 
 
En el marco de dicho decreto se disponen algunas de las medidas que incluyen destinación de recursos para la seguridad social de adultos mayores que se han desempeñado como artistas y gestores culturales a través de los beneficios económicos periódicos BEPS equivalentes a $80 mil millonfdisposiE1.wp.comhBE9c020/03/prTb13f0dO t" data.wp.comhBE9c020/d
+iprTb'0-1;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /_ga2/01/WhatsApp-Image-2021-01-05-at-11.58.16.jpeg?fit9c020/d
ySelec1&ce-Po 2y8uper -->-E artistas y gestores culturales a través de los beneficios económicos periódicos BEPS eqConte-1.pnom/wp-cs="(mce- ide> ci
fcom/wp+anzalABA58.modd carag?resi-t9c020/d
ySele 7a.com/loceaj src widtazy). 641.wp.com/lahojpenom/lahojpenDroymazyú.jpe-loaectlth:ntintzca_2018.m/ll fert hojpen1024&ss="RAAp}m/la9=_2018.mojasinscsl=1&afcom/wp+anzalABA58.modd carag?resi-t9c020/d sanhref=x) 1ass="elelementor-heading-title elementor-size-default">Santa Marta cultural |
b110f7512&ssl=1 768wdieenont-view-ttpe/uplo512&ssl=1 768wdieenont-/div> comgn-iv cAAALAAAAAABAA768%2C512&ssl=1 768wdieenonentor-elemenb110f7tinta.com/wp-content/uploads/2020/03/proyecto_cdieenona_ganador_fodca_2018.jpg?resize=1536%2C1024&ss="RAA7ampss="RAA7ampAdemáAAA1&a_cdieenone>/uploads/2019/10/áAAA1&a_cdieenong?fitor//i1?resize=480ds/2019/10/áAAA1&a_cdieenon_/uplo512&ssldieenon_/12&a-imitordort-popul"post-da-popul"pontor-heading-title elementor-sizelementor-sizeliencia6-1-e16051 640w, hmentor-sizeliencia6-1-e/gif;bale elem0%2C640&ssl=1 480w" data-lazy-sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" data-lazy-src="ht49e1f9v>
Lfd2aebfp;is-pendinfd2aebfp;is-pe="post-title">Apoyo: artistas y gestores culturales por COVID
TwiAAAIs="716772.jpeg?80ds/2019/10/sharlasssposendwpahoj8.jpg?rHazds/icentor-comte lirdiv>TwiAAAI (Sth:brthrcto-0ecom/a-0et ela)ot;0",&t;:&nu-item menshare-es 30 des="elass="elfojpew elemento elreferr/wp-contenhare/ensharlasses 30 de uploads/2020/share-es 30 decsd-butt://share-is://la8.jpg? data-large-file="https://i2.wp.com/lahojasintinta.com/wp-content/uploads/201?share=es 30 deslumn">
Fs 30 des="716772.jpeg?80ds/2019/10/sharlasssposendwpahoj8.jpg?rHazds/icentor-comte lirdiv>Fs 30 de (Sth:brthrcto-0ecom/a-0et ela)ot;0",&t;:&nu-item menshare- travésaction="s="elass="elfojpew elemento elreferr/wp-contenhare/en"item menshare- travésaction="csd-butt://share-is://la8.jpg? data-large-file="https://i2.wp.com/lahojasintinta.com/wp-content/uploads/201?share= travésaction="slumn">
uot;:&qus="716772.jpeg?80ds/2019/10/sharlasssposendwpahoj8.jpg?rHazds/icentor-comte lirdiv>uot;:&qu (Sth:brthrcto-0ecom/a-0et ela)ot;0",&t;:&nu-item menshare-sk="es="elass="elfojpew elemento elreferr/wp-contenhare/ensharlasssk="e uploads/2020/share-sk="ecsd-butt://share-is://la8.jpg? data-large-file="https://i2.wp.com/lahojasintinta.com/wp-content/uploads/201?share=sk="eslumn">
Sk="es="716772.jpeg?80ds/2019/10/sharlasssposendwpahoj8.jpg?rHazds/icentor-comte lirdiv>Sk="e (Sth:brthrcto-0ecom/a-0et ela)ot;0",&t;:&nu-item menshare-en="p&t;:&n;0&qn cumplimien-e160571971tem me'share/lody sd-block sd-likse través ikss Rel020/03do
&qu0arge-fil
En LocalesSv> &qu0alementor-wiboarassschnology-whit1605elemrja? ot;focal_length":"0","iso":"0","shutter_03/boarassschnology-whit1605elemrja?
Los artistas y gestores de la ciudad interesados pueden inscribirse través del siguiente formulario En Locales
En LocalesEl muro bajo pdiv03/boarassschnology-whit1605elemrja? En Locales
5/ul>
5 en la era COVID-19
En Locales
Tahojasinteecto_c2020/03/prre/lo_-co1200t-id="4cia6iblent-id="48a/" data-orig-file="https://i2.wp.com/lahojadon
 • "> m-cor"e8&ameén605selahoj19intinta.com/wp-50ax-width: 643-image-meta="{"aperture":"0","credit":&q1&q16131756_4080ot;165341854_4768844780371245f5s_o2020/03/proy5EAAAI33":"","caption&qugrid"","crgrid""":"0","copyright&qu"e8&ameion-05selauot;focal_length":137EAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /> "> m-cor"e8&ameén605selahoj19ilementor-wiq16131756_4080ot;165341854_4768844780371245f5s_ot;shutter_speed":"0","title":"","orientat1&q16131756_4080ot;165341854_4768844780371245f5s_o2020//>
 • Los artistas y gestores de la ciudad interesados pueden inscribirse través del siguiente formulario 
  En Locales
  m-cor"e8&ameén605selahoj19intDon_c2R> "e8&ameion-05selar-set-corerr/welementor-l_-cou04t.comads/2muro-de-la-aut;:&n;78&amtista d28a-conoviemre/eor elnta.com/lt-id="4c/ia6iblent-co1200t-id="4cia6iblent-id="48a/" data-orig-file="https://i2.wp.com/lahojadia
 • losradiil8tosransds="RA-que-s el605ribeomte hojanohoj19intinta.com/wp-50ax-width: 643-image-meta="{&quresize=720%2C960&ssl=1&is-pendin49e1f9v1" src1/ses 30 d-I8&1" s-11-02cal-4.00.36-PMABAAEAAAIBRAA5EAAAI33":"","caption&qugrid"","crgrid""":"0","copyright&quniñl=1 76BálsamGODlhAQABAIAAAAAAAP///y9 losradiil8tosransds="RA-que-s el605ribeomte hojanohoj19ilementor-wiomte lir588&1" s-11-02cal-4-00-36-p ot;focal_length":"resize=720%2C960&ssl=1&is-pendin49e1f9v1" src1/ses 30 d-I8&1" s-11-02cal-4.00.36-PMABAAEA/>
 • Los artistas y gestores de la ciudad interesados pueden inscribirse través del siguiente formulario https://forms.gle/NAML75b3AjJhBE9P6 hasta este lunes 30 de marzo 2020 antes de las 12Anun%2C5
   hasta este lunes 30 de marzo 2020 antes de las 12Anun%2C5
  +iprTb'0Anun%2C5 +iprTb'0Anun%2C5 +iprTb'0Anun%2C5 +iprTb'0Anun%2C5 +iprTb'0Anun%2C5
   hasta este lunes 30 de marzo 2020 antes de las 12Anun%2C5
  Apoyo: artpermalin2020/>

  Pforms.gle=1&amy sd-b">Apoyo: art-s="encia6-custom-html-amp;ssl/lahhment/lahojasiclahojas.seele.net-affdget-aff=4372ntinta.border="-image-meta="{"apertuclahojas.seele.net-88&ams-afiliadC5icupon_3_rectang48&a
  Sk="e ttps:/i2.waides:/2.t/uplog?80ds/d="6.p-e160stores uro b-l g?80ds/d="6.p-e160stores uro b-l gd="66ot;0Ftravéuro b se travénciap-e16n clasp
  Apoyo: artpermalin2020/>

  HACEMOS PERIODISMO=1&amy sd-bl="
  En Locales
  En Locales
  En LocalesEl muro bajo pdiv04/84272759_27986748El muro bajo pdiv04/84272759_27986748El muro bajo pdiv04/84272759_27986748El muro bajo pdiv04/84272759_27986748Apoyo: artpermalin2020/>

  PERIODISMO DE CALIDAD=1&amy sd-b">Apoyo: art-s="encia6-custom-html-amp;ssl/lahojasintbt;,ground: #5cb85c url(> intabor/03/prdiv>Sk="e ttps://i2.wnciasspos7t;",&t;crencia6-w" datalass="">Apoyo: artpermalin2020/>

  CONTATOS=1&amy sd-bl="
   Wlumn"> 313 7727483=1&5>
   wp-con| ass="rpwwt-pos=1&5> < sd-bt-cent/up/nt/uploadsoass="post-dn clas-fault"> "ploads/2
  -itfo"ploads/©ta-at - A// R"> s Ret;,&le. Rubasinntorínez or" dak sd-liks=" cookie5io>Polític/&tokie5on="csd-b uta-larnas El http"d/d="6d-lt-ti quot;0toolbas (if any) uro b ExtAAAu = funement() { b return false; b }; b docu .onselectsttor = funement() { b if (ption.x-wEsintin.azy- != "ntor-c&& ption.x-wEsintin.azy- != "ntorae=""e&& ption.x-wEsintin.azy- != "pv hword") { b return false; b } b else { b return true; b } b }; b if (window.aidebst) { b docu .onlou efown = funement(e) { b var obj = e. */ b ouml=1 5- b El mc/0he/minify/33fad.js">ouml=1 5- b ouml=1 5-c< class="rpwwt-post-title">El mc/0he/minify/c81a9.js">ouml=1 5- b /* */ ouml=1 5-c< class="rpwwt-post-title">El mc/0he/minify/c4151.js">ouml=1 5- b ouml=1 5-couml=1 5-c < class="rpwwt-post-title">El mc/0he/minify/1b741.js">ouml=1 5- b ouml=1 5-c c < class="rpwwt-post-title">El mc/0he/minify/a7d79.js">ouml=1 5- b
  ":"Comwidgirerr/5>
  ",/dwplaOnTwifix"":"Comwidgirerr/Twifix"","pinIe":"Pinea"","fowno ba":"Desc ","zoom":"Zoom",/dwpla":"Comwidgir","playVdonA":"Reproducirev\u00edonA","previous":"Aniv dar","nspo":"Sigu-mete","closa":"Cerra""},"is_rtl":false,"be="kpoi <":{/x<":0,/dm":480,/ma":768,"lu":1025,"xl": 4t;,"xxl": 600},"vers tr":"3.1.2","is_srse c":false,"exAAAia-orilFeass="<":[],"url<":{/assets":"lahoja\/\i class="rpwwt-post\2title">El \/plugin;\sesintinet\ssssets\/"},"set;&qu<":{/p&am":[],"eemeor6refeI-nc"<":[]},"kme":{"body_bt;,ground_bt;,ground":"gnsds-n<","global_88&am_l"> -ti":"y"<","l"> -ti_ost-ti_coun -ti_ost-ti_fuloesacti":"y"<","l"> -ti_ost-ti_zoom":"y"<","l"> -ti_ost-ti_dwpla":"y"<","l"> -ti_n2020_ID-":"n2020/,"l"> -ti_BE9P6">http_ID-":"BE9P6">http"},"redit:{"id"::&qu,"n2020/:"Altwi="{&qaredlumn">
  El \/uro baj\hoj19\/1i\/42020//>< class="rpwwt-post-title">El mc/0he/minify/4a2bb.js">ouml=1 5- b ouml=1 5-c /* */ ouml=1 5-couml=1 5-c /* */ ouml=1 5-c< class="rpwwt-post-title">El mc/0he/minify/04d45.js">ouml=1 5- b /* http< = {/ladi":""<","coun */ ouml=1 5-c var windowOpen;cont( funement-() {contefunement-matches( es, sel ) {contenreturn !! (b segore/.matchese&& p/.matches( sel ) ||b segore/.msMatchesSelectore&& p/.msMatchesSelector( sel )b sego);conte} tentdocu .body.addcos pL, closa it.contennif ( azy-of windowOpen !== 'u.jefined' ) {contenn windowOpen.closa();content}contentwindowOpen = window.div>( el.getAttribute( 'hmen' ), 'pp.cotwifix"', 'AAAubar=1,03/prt-ti=1,com/wp600,width: 350' );contennreturn false;conten}conte} );cont} )();cvar windowOpen;cont( funement-() {contefunement-matches( es, sel ) {contenreturn !! (b segore/.matchese&& p/.matches( sel ) ||b segore/.msMatchesSelectore&& p/.msMatchesSelector( sel )b sego);conte} tentdocu .body.addcos pL, closa it.contennif ( azy-of windowOpen !== 'u.jefined' ) {contenn windowOpen.closa();content}contentwindowOpen = window.div>( el.getAttribute( 'hmen' ), 'pp.co-image-c', 'AAAubar=1,03/prt-ti=1,com/wp600,width: 400' );contennreturn false;conten}conte} );cont} )();cvar windowOpen;cont( funement-() {contefunement-matches( es, sel ) {contenreturn !! (b segore/.matchese&& p/.matches( sel ) ||b segore/.msMatchesSelectore&& p/.msMatchesSelector( sel )b sego);conte} tentdocu .body.addcos pL, closa it.contennif ( azy-of windowOpen !== 'u.jefined' ) {contenn windowOpen.closa();content}contentwindowOpen = window.div>( el.getAttribute( 'hmen' ), 'pp.cosp-co', 'AAAubar=1,03/prt-ti=1,com/wp305,width: 665' );contennreturn false;conten}conte} );cont} )();couml=1 5-cotinto e 19/10/sharlasssposen />ouinto e-co/i2.wncir ike5-other-gravighrs'>o
  oua-larsd-bt- up